دستگاه روستر قهوه صنعتی ، HORSE، WOODIE، ALPA، MOMBASA ،

روستر قهوه صنعتي


HORSE، WOODIE، ALPA، MOMBASA ،

 5  الي  ۳۰  كيلويي

دو سال گارانتي 

خدمات با تيم پشتيباني و تعمير و نگهداري ٢٤ ساعته در محل 

مدت زمان سفارش تا تحويل دو ماه 

**** قيمت ها به روز ميباشد ****

قابليت كنترل دماي دستگاه 

نمايشگر دماي رست قهوه  

داراي پنجره مشاهده فرايند پوست گيري و جمع آوري پوست قهوه  

حرارت مستقيم گاز سوز  

داراي شير تنظيم خروج دود و بوي پخت قهوه

 داراي تايمر 

سيستم تنظيم كننده زمان 

Leave a Comment